بهترین نحوه احراز هویت غیرحضوری الکترونیکی سجام با سلفی / 15 اردیبهشت 1400

پیرو افزایش درخواست برای عضویت و شروع فعالیت در بورس ایران ،عده ی زیادی می بایست جهت دریافت کد بورسی احراز هویت غیرحضوری در سجام را انجام دهند. از طرفی با توجه به شرایط حاک و بیماری کرونا هرگونه تجمع می تواند منجر به شیوع مجدد این بیماری شود. برای آزادسازی سهام عدالت خود حتما … ادامه خواندن بهترین نحوه احراز هویت غیرحضوری الکترونیکی سجام با سلفی / 15 اردیبهشت 1400